skip to Main Content

Wat is een klacht of feedback?

Een mondelinge of schriftelijke uiting van genoegen of ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij/zij, of zijn of haar kind, is behandeld door de kinderopvangorganisatie of door een medewerker van de kinderopvangorganisatie. Het genoegen of ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen en beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de klant van de kinderopvangorganisatie.

Wie kan een klacht of feedback indienen?

Elke gebruiker van onze dienstverleningen. Het kan gaan om een klant, of bijvoorbeeld een groep klanten.

Klachtenregeling

Voor het geven van een klacht of feedback heeft Villa Kakelbont de klachtenregeling ontwikkeld. Dit formulier is gekoppeld aan genoemde regeling.

Villa Kakelbont geeft de voorkeur aan interne afhandeling van een klacht of feedback. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van onze opvangvoorziening, vragen we je om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke te bespreken.

Misschien is er sprake van een misverstand, dat door een gesprek rechtgezet kan worden. Als dit gesprek geen oplossing biedt, kan je jouw klacht op dit formulier vermelden.

Je hebt het recht direct extern te gaan met de klacht. Wij stellen het op prijs als je eerst de interne procedure gebruikt om de klacht aan ons kenbaar te maken.
Wij doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Dit doen we binnen 6 weken. Lees hier meer over onze klachtenregeling.

Formulier

Back To Top