skip to Main Content

Soorten groepen

Villa Kakelbont heeft op dit moment twee vestigingen. In de huidige vestigingen heeft Villa Kakelbont in totaal 8 kinderdagverblijfgroepen en 6 buitenschoolse opvanggroepen.

Al onze vestigingen zijn geopend van 06.30 uur tot 19.30 uur.

Babygroep

De babygroep is voor kinderen van 10 weken tot 2 jaar. Onze pedagogisch medewerkers bieden je kind een vertrouwd programma op een knusse groep. We volgen het ritme van de baby, en op de wakkere momenten worden er activiteiten ondernomen zoals voorlezen, zingen, spelen in speelhoeken en creatieve activiteiten. Het speelgoed, de boeken en de hoeken zijn afgestemd op de leeftijd en ook buiten is een speelplek met kunstgras zodat de kinderen veilig kunnen zitten, liggen en spelen.

Peutergroep

De peutergroep is voor kinderen van 2 en 3 jaar. In de kast liggen uitdagende spelletjes en we bieden activiteiten waar de kinderen zowel plezier in hebben als veel van kunnen leren. En niet te vergeten: buiten valt ook veel te zien en te doen! Als het even kan trekken de groepen er op uit om samen de wereld verder te verkennen, wandelend of in de bolderkar/Gocab. Samen naar de kinderboerderij of de speeltuin…en dan weer op tijd terug voor een smakelijke lunch of voedzaam tussendoortje.

Verticale groep

In een verticale groep zitten baby’s en peuters samen op een groep (leeftijd van 10 weken tot 4 jaar). De verschillen in leeftijd zorgen voor een prachtige interactie tussen de baby’s en de peuters: de peuters helpen maar al te graag de pedagogisch medewerkers en ze troosten de kleintjes. De baby’s kijken op hun beurt hun ogen uit als de groep samen zingt of als er wordt voorgelezen. Vanzelfsprekend biedt de groep voldoende spelaanbod voor elke leeftijd.

Pré-Academie

Onze Pré-Academie op locatie Langkous is speciaal voor peuters vanaf 3 jaar.

Deze groep is anders dan de normale peutergroep omdat er al gewerkt wordt op een schoolse manier. Kinderen gaan in de kring, maken werkjes, leren in groepjes werken, kortom een goede voorbereiding voor het basisonderwijs.

Door het geringe leeftijdsverschil tussen de kinderen zijn de onderlinge verschillen in ontwikkeling minder groot. Hierdoor ontstaat een omgeving vol uitdagingen die uitnodigt tot samenspel. Op deze groep krijgt de peuter activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen passen. De peuters spelen en ‘werken’ in kleine groepjes met gericht ontwikkelingsmateriaal waaronder taal- en geheugenspelletjes en concentratieoefeningen.

De Pré-Academie wordt gezien als extra voorbereiding op de basisschool. De peuters komen spelenderwijs in aanraking met vaardigheden die zij op de basisschool weer zullen herkennen. Deze groep werkt nauw samen met de BSO, waardoor het kind extra wordt uitgedaagd en spelenderwijs al kennismaakt met de basisschool en de BSO. Dit maakt de overstap naar school minder spannend.

Samenvoegen

Aan het begin en/of einde van de opvang dag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn, kunnen wij er voor kiezen om groepen samen te voegen. Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd.

Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag of vrijdag) in vakantieperiodes.

Door het samenvoegen van groepen kunnen we voorkomen dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet. Tevens zullen wij er altijd zorgen dat de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

Onder aan de pagina beschrijven wij, per locatie, het samenvoegen aan de randen van de dag en op welke dagen groepen structureel worden samengevoegd.

Afwijken van de Beroepskracht-kindratio (BKR)

Bij het kinderdagverblijf en tijdens studie- of vakantiedagen bij de BSO wijken wij af van het BKR gedurende maximaal drie uur per dag. Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Bij de BSO wijken wij, tijdens de schoolweken, af van het BKR gedurende maximaal een half uur per dag. Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Buitenschoolse opvang

Bij de Buitenschoolse opvang (BSO) biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang aan kinderen vanaf hun vierde verjaardag tot het moment zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij alle locaties wordt buitenschoolse opvang aangeboden.

Op de BSO bieden we de kinderen dagelijks leeftijdsgerichte activiteiten, die de BSO uitdagend maakt en houdt voor de kinderen.

De BSO’s hebben twee soorten basisgroepen. Groepen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en groepen voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Omdat Villa graag meer biedt dan spelen alleen bieden we de kinderen een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten en is het mogelijk om de ‘reguliere’ BSO te combineren met de activiteit Sport & Spel.

Bij de BSO

’s Ochtends staat de grote ontbijttafel klaar voor de kinderen. Na een gezellig ontbijt en spelen worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
’s Middags worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers, met een warme overdracht met de leerkracht, van school gehaald en gaan de kinderen naar de eigen locatie. Bij aankomst genieten de kinderen van een lopend buffet met brood, crackers, fruit, groenten en drinken.
Als alle kinderen zijn aangekomen op locatie is het tijd voor het groepsmoment. Tijdens dit moment komt groep samen en wordt er tijd genomen met elkaar en wordt het activiteitenaanbod van de middag besproken. Na het groepsmoment worden de activiteiten van de dag aangeboden. Naast het bieden van een gevarieerd aanbod van activiteiten maken we een gezellig praatje met de kinderen, wordt er voorgelezen, of doen we een spelletje.

Tijdens de vakanties zijn de kinderen er de hele dag en wordt er een vakantieprogramma aangeboden met diverse activiteiten, zoals koken, spelletjescircuits, sportwedstrijdjes, knutselactiviteiten en nog veel meer. Daarnaast trekken wij er ook graag op uit.

BSO Sport en Spel

Rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan…bij de BSO!

Op BSO Sport & Spel biedt Villa Kakelbont een naschoolse activiteit speciaal voor alle kinderen met energie voor tien!

Voor elk kind is lichamelijke beweging belangrijk voor de ontwikkeling, zowel geestelijk als fysiek. Bij Sport & Spel bieden we kinderen de mogelijkheid tot extra lichamelijke beweging.

Je combineert deze activiteit met opvang bij de Zeerovers of Eclips. Op de door jouw gekozen dagen neemt jouw kind dan deel aan de Sport & Spel groep. Tijdens studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op een reguliere locatie opgevangen.

Soorten groepen per locatie, (structureel) samenvoegen en afwijken van BKR

De groepen bij Kinderdagverblijf Langkous voegen aan de randen van de dag samen.
Tussen 06:30 – 8:00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Tante Pastellia.
Tussen 17:00 – 19:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Tante Pastellia.
Voor de kinderen worden activiteiten en spelmateriaal verzorgt welke voor de leeftijd van de aanwezige kinderen geschikt is.
Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.

Tijdens de vakanties kan er voor worden gekozen om groepen samen te voegen. Hierover worden ouders van tevoren geïnformeerd.

Op de woensdag zijn de groepen Tommy en Annika en Tante Pastellia structureel samengevoegd bij Tante Pastellia.


Buitenschoolse opvang

Op de maandag en in vakanties en tijdens studiedagen zijn de groepen Schatzoekers en Piraten samengevoegd.

Tijdens de vakanties en studiedagen kan er voor worden gekozen om groepen samen te voegen. Hierover worden ouders van tevoren geïnformeerd.

Meer informatie over de duur van een structurele samenvoeging wordt besproken bij de intake, rondleiding of het informatieverzoek.

* de meest geschikte leeftijd voor Sport en Spel hangt af van het kind. Plaatsing bij Sport en Spel gaat dan ook altijd in overleg met de pedagogisch medewerkers.

*NB: maximaal aantal tegelijkertijd aanwezige kinderen bij de reguliere BSO is 68.

Kinderdagverblijf
De groepen bij Kinderdagverblijf Eclips voegen aan de randen van de dag samen.
Tussen 06:30 – 8:00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Nemo.
Tussen 17:00 – 19:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Nemo.
Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.
Op de woensdag en de vrijdag zijn de groepen Bambi en Nemo structureel samengevoegd bij Nemo.

Tijdens de vakanties kan er voor worden gekozen om groepen samen te voegen. Hierover worden ouders van tevoren geïnformeerd.

Buitenschoolse opvang

Op maandag, woensdag en vrijdag in schoolweken zijn de groepen Saturnus en Pluto samengevoegd.

Tijdens de vakanties en studiedagen kan er voor worden gekozen om groepen samen te voegen. Hierover worden ouders van tevoren geïnformeerd.

Meer informatie over de duur van een structurele samenvoeging wordt besproken bij de intake, rondleiding of het informatieverzoek.

* de meest geschikte leeftijd voor Sport en Spel hangt af van het kind. Plaatsing bij Sport en Spel gaat dan ook altijd in overleg met de pedagogisch medewerkers.

Back To Top