skip to Main Content

Soorten groepen

Villa Kakelbont heeft op dit moment drie vestigingen. In de huidige vestigingen heeft Villa Kakelbont in totaal 8 kinderdagverblijfgroepen en 10 buitenschoolse opvanggroepen.

Al onze vestigingen zijn geopend van 06.30 uur tot 19.30 uur.

Babygroep

De babygroep is voor kinderen van 10 weken tot 2 jaar. Onze pedagogisch medewerkers bieden je kind een vertrouwd programma op een knusse groep. We volgen het ritme van de baby, en op de wakkere momenten worden er activiteiten ondernomen zoals voorlezen, zingen, spelen in speelhoeken en creatieve activiteiten. Het speelgoed, de boeken en de hoeken zijn afgestemd op de leeftijd en ook buiten is een speelplek met kunstgras zodat de kinderen veilig kunnen zitten, liggen en spelen.

Peutergroep

De peutergroep is voor kinderen van 2 en 3 jaar. In de kast liggen uitdagende spelletjes en we bieden activiteiten waar de kinderen zowel plezier in hebben als veel van kunnen leren. En niet te vergeten: buiten valt ook veel te zien en te doen! Als het even kan trekken de groepen er op uit om samen de wereld verder te verkennen, wandelend of in de bakfiets. Samen naar de kinderboerderij of de speeltuin…en dan weer op tijd terug voor een smakelijke lunch of voedzaam tussendoortje.

Verticale groep

In een verticale groep zitten baby’s en peuters samen op een groep (leeftijd van 10 weken tot 4 jaar). De verschillen in leeftijd zorgen voor een prachtige interactie tussen de baby’s en de peuters: de peuters helpen maar al te graag de pedagogisch medewerkers en ze troosten de kleintjes. De baby’s kijken op hun beurt hun ogen uit als de groep samen zingt of als er wordt voorgelezen. Vanzelfsprekend biedt de groep voldoende spelaanbod voor elke leeftijd.

Pré-Academie

Onze Pré-Academie op locatie Langkous is speciaal voor peuters vanaf 3 jaar.

Deze groep is anders dan de normale peutergroep omdat er al gewerkt wordt op een schoolse manier. Kinderen gaan in de kring, maken werkjes, leren in groepjes werken, kortom een goede voorbereiding voor het basisonderwijs.

Door het geringe leeftijdsverschil tussen de kinderen zijn de onderlinge verschillen in ontwikkeling minder groot. Hierdoor ontstaat een omgeving vol uitdagingen die uitnodigt tot samenspel. Op deze groep krijgt de peuter activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen passen. De peuters spelen en ‘werken’ in kleine groepjes met gericht ontwikkelingsmateriaal waaronder taal- en geheugenspelletjes en concentratieoefeningen.

De Pré-Academie wordt gezien als extra voorbereiding op de basisschool. De peuter komt spelenderwijs in aanraking met vaardigheden zij op de basisschool weer zullen herkennen. Deze groep werkt nauw samen met de BSO, waardoor het kind extra wordt uitgedaagd en spelenderwijs al kennismaakt met de basisschool en de BSO. Dit maakt de overstap naar school minder spannend.

Samenvoegen

Aan het begin en/of einde van de opvang dag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn, kunnen wij er voor kiezen om groepen samen te voegen. Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd.

Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag of vrijdag) in vakantieperiodes.

Door het samenvoegen van groepen kunnen we voorkomen dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet. Tevens zullen wij er altijd zorgen dat de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

Onder aan de pagina beschrijven wij, per locatie, het samenvoegen aan de randen van de dag en op welke dagen groepen structureel worden samengevoegd.

Afwijken van de Beroepskracht-kindratio (BKR)

Bij het kinderdagverblijf en tijdens studie- of vakantiedagen bij de BSO wijken wij af van het BKR gedurende maximaal drie uur per dag. Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Bij de BSO wijken wij, tijdens de schoolweken, af van het BKR gedurende maximaal een half uur per dag. Er kunnen tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Buitenschoolse opvang

Bij de Buitenschoolse opvang (BSO) biedt Villa Kakelbont buitenschoolse opvang aan kinderen vanaf hun vierde verjaardag tot het moment zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij alle locaties wordt buitenschoolse opvang aangeboden.

Op de BSO bieden we de kinderen dagelijks leeftijdsgerichte activiteiten, die de BSO uitdagend maakt en houdt voor de kinderen.

De BSO’s hebben twee soorten basisgroepen. Groepen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en groepen voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Omdat Villa graag meer biedt dan spelen alleen bieden we de kinderen een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten en is het mogelijk om de ‘reguliere’ BSO te combineren met onze Sport & Spel en/of Beestenboel.

Bij de BSO

’s Ochtends staat de grote ontbijttafel klaar voor de kinderen. Na een gezellig ontbijt en spelen worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
’s Middags worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers, met een warme overdracht met de leerkracht, van school gehaald en gaan de kinderen naar de eigen locatie. Bij aankomst genieten de kinderen van een lopend buffet met brood, crackers, fruit, groenten en drinken.
Als alle kinderen zijn aangekomen op locatie is het tijd voor het groepsmoment. Tijdens dit moment komt groep samen en wordt er tijd genomen met elkaar en wordt het activiteitenaanbod van de middag besproken. Na het groepsmoment worden de activiteiten van de dag aangeboden. Naast het bieden van een gevarieerd aanbod van activiteiten maken we een gezellig praatje met de kinderen, wordt er voorgelezen, of doen we een spelletje.

Tijdens de vakanties zijn de kinderen er de hele dag en wordt er een vakantieprogramma aangeboden met diverse activiteiten, zoals koken, spelletjescircuits, sportwedstrijdjes, knutselactiviteiten en nog veel meer. Daarnaast trekken wij er ook graag op uit.

BSO Sport en Spel

Rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan…bij de BSO!

Op BSO Sport & Spel biedt Villa Kakelbont een naschoolse activiteit speciaal voor alle kinderen met energie voor tien!

Voor elk kind is lichamelijke beweging belangrijk voor de ontwikkeling, zowel geestelijk als fysiek. Bij Sport & Spel bieden we kinderen de mogelijkheid tot extra lichamelijke beweging.

Je combineert deze activiteit met opvang bij de Zeerovers of Eclips. Op de door jouw gekozen dagen neemt jouw kind dan deel aan de Sport & Spel groep. Tijdens studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op een reguliere locatie opgevangen.

De Beestenboel

  • Vindt jouw kind het leuk om dieren te verzorgen?
  • Is hij of zij niet vies van hard werken?
  • Dit zelfs door weer en wind?

De Beestenboel is een activiteit voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar die vanuit school zich verzamelen op eigen locatie waar zij deelnemen aan het lopend buffet. Vanuit de locatie vertrekken de kinderen naar de Beestenboel. Bij de Beestenboel verzorgen de kinderen verschillende dieren en onderhouden zij het verblijf van de dieren.

We starten de middag met het opruimen van de stallen en hokken. Na het harde werken worden we beloond en mogen we de dieren zelf verzorgen. We kunnen knuffelen met de konijnen, kippen, eendjes, ezels en pony’s.
Na een leuke middag gaan we moe maar voldaan uiterlijk 17:30 uur weer terug naar eigen locatie waar de kinderen gebruik kunnen maken van de opvang tot 18:00 uur, 18:30 uur, 19:00 uur of 19:30 uur. Op locatie is het mogelijk gebruik te maken van de avondmaaltijd.

Je kan voor deze activiteit kiezen uit één of meerdere dagen opvang per week, voor flexibele BSO of voor opvang om de week. Je kan deze opvang dus combineren met bijvoorbeeld opvang bij de Zeerovers of Eclips of met de activiteit Sport & Spel. Tijdens studiedagen, voorschoolse opvang en vakantieopvang worden de kinderen op hun reguliere locatie opgevangen.

Soorten groepen per locatie, (structureel) samenvoegen en afwijken van BKR

** De regels omtrent de opening in coronatijd zijn na de lockdown aangepast. Als er één besmetting binnen een groep valt, moeten alle medewerkers/kinderen van die groep getest worden en/of in quarantaine. Om deze reden proberen we de samengevoegde groepen zo klein mogelijk te houden. De planners houden dit goed in de gaten en kunnen ervoor kiezen om de groepen eerder naar eigen stamgroep te laten gaan. Om ervoor te zorgen dat de diensten niet al te lang worden hebben wij tijdelijk de 3-uursregeling aangepast bij Taka Tuka en Pré-Academie, alsmede de BSO in de vakantie. Hierbij geldt dat we mogen afwijken van de BKR van 06.30 uur tot 07.00 uur en van 12.30 uur tot 15.00 uur. De babygroep en verticale groepen zullen dus ongewijzigd blijven van 12.00 uur tot 15.00 uur.
De groepen bij Kinderdagverblijf Langkous voegen aan de randen van de dag samen.
Tussen 06:30 – 7:30/8:00 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de vertical groep Tante Pastellia.
Tussen 17:00 – 19:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Tante Pastellia.
Voor de kinderen worden activiteiten en spelmateriaal verzorgt welke voor de leeftijd van de aanwezige kinderen geschikt is.
Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op locatie Langkous op sommige dagen bepaalde groepen structureel samen te voegen.
Op vrijdag worden de groepen Pré Academie en Taka Tuka opgevangen bij Taka Tuka
Op de maandag, woensdag en vrijdag zijn de groepen Zeerovers 10’ers en Zeerovers Schatzoekers samengevoegd.
Tijdens de vakanties kan het voorkomen dat groepen samen worden gevoegd. Wij zullen in dit geval altijd rekening houden met de emotionele veiligheid van de kinderen.
Tijdens de vakanties worden de groepen Zeerovers 10’ers en Zeerovers Schatzoekers samengevoegd. Ook op studiedagen kan dit het geval zijn.
Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.
langkous soorten groepen

*NB: maximaal aantal tegelijkertijd aanwezige kinderen bij de reguliere BSO is 68.

** De regels omtrent de opening in coronatijd zijn na de lockdown aangepast. Als er één besmetting binnen een groep valt, moeten alle medewerkers/kinderen van die groep getest worden en/of in quarantaine. Om deze reden proberen we de samengevoegde groepen zo klein mogelijk te houden. De planners houden dit goed in de gaten en kunnen ervoor kiezen om de groepen eerder naar eigen stamgroep te laten gaan. Om ervoor te zorgen dat de diensten niet al te lang worden hebben wij tijdelijk de 3-uursregeling aangepast bij Belle, alsmede bij de BSO in de vakantie. Hierbij geldt dat we mogen afwijken van de BKR van 08.00 uur tot 08.30 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur en van 17.00 uur tot 17.30 uur.

De groepen bij Kinderdagverblijf Eclips voegen aan de randen van de dag samen.
Tussen 06:30 – 7:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Nemo.
Tussen 17:00 – 19:30 uur kunnen de kinderen worden opgevangen op de verticale groep Nemo. Op sommige dagen heeft de kinderopvang een kleinere vraag naar opvang dan anderen. Op deze dagen is ervoor gekozen op locatie Eclips op sommige dagen groepen structureel samen te voegen.

Tijdens de vakanties is de groep Nemo samengevoegd met de groep Bambi en Belle met Nemo.
Tijdens de vakanties zijn de groepen Saturnus, Pluto en Jupiter samengevoegd. Ook op studiedagen kan dit het geval zijn.

Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

Back To Top