skip to Main Content

Soorten opvang

Villa Kakelbont biedt vaste dagen opvang, flexibele opvang en incidentele opvang. Daarnaast bieden wij ook peuteropvang voor 2 dagdelen per week aan, vroeger was dit de peuterspeelzaal. 

Vaste dagen opvang

Vaste dagen opvang bestaat uit één vast dagdeel of meerdere vaste dagdelen per week. Voor deze vorm van opvang betaal je een vast bedrag per maand. Hierbij kan je zelf bepalen op welke tijden je jouw kind wilt halen en brengen: het is mogelijk om opvang per half uur af te nemen (binnen de vastgestelde uren), zodat je gebruikmaakt van de opvang die het beste bij jou past. Wij kunnen ons voorstellen dat haasten aan het begin en einde van de dag allesbehalve wenselijk is. Daarom hanteren wij ruime openingstijden, ontbijt en avondmaaltijd.

Opvang om de week

Werk je in ploegen of heb je co-ouderschap? Dan kan het zo zijn dat je in de even- en oneven weken andere of geen opvang nodig hebt. Daarvoor hebben wij de oplossing: opvang om de week.

Flexibele opvang

Het komt steeds vaker voor dat vaste opvang niet past bij het rooster van de ouder. Denk bijvoorbeeld aan werken in de zorg. Dan is flexibele opvang de uitkomst.

Daarbij kan je gebruik maken van wisselende dagen en tijden per week. Wij bieden twee soorten flexibele opvang aan. De flexibele opvang met een bundel of de volledig flexibele opvang.

Flexibele opvang met een bundel: de Flexbundel

Een flexbundel kan je afstemmen op de door jou benodigd aantal uren per maand en zijn door jou zelf in te plannen. De starttijden waaruit je kunt kiezen, bij het kinderdagverblijf of de BSO in vakanties, zijn 06:30, 07:00, 08:00, 12:30 en 13:00 uur. De eindtijden waaruit je kunt kiezen zijn 13:00, 13:30, 18:00, 19:00 en 19:30 uur. Bij de voorschoolse opvang kun je kiezen voor de starttijden 06:30 en 07:00 uur. Bij de naschoolse opvang kun je kiezen tussen de eindtijden 18:00, 19:00 en 19:30 uur. Bij flexibele opvang geldt de bundel per maand. Het kan voorkomen dat je voor een bepaalde week minder uren, of zelfs geen opvang, nodig hebt dan in een andere week.

Voorkeursgroep

Elk kind heeft één á twee voorkeursgroepen en wij proberen het kind zoveel mogelijk in te plannen op zijn of haar voorkeursgroep.

Gegarandeerd plek tegen het bundeltarief

De flexbundel wordt aangeboden voor het gewenste aantal uur per maand keer het flexbundeltarief. Hierbij heb je garantie op opvang ter grootte van de flexbundel, mits minimaal 3 weken vooraf aangevraagd. Indien je boven het aantal uur van de flexbundel uitkomt zullen deze worden gepland tegen het volledig flextarief, dit gebeurt pas na gebruik te hebben gemaakt van de roodstand.

Uren welke boven de flexbundel uitkomen kunnen tot 50% ‘geleend’ worden van de volgende maand (de zogenaamde roodstand).

Geldigheid uren uit de bundel

Als je aan het einde van de maand uren over hebt gaan deze automatisch mee naar de volgende maand. De uren blijven binnen een kalenderjaar of binnen een flexbundelcontract (indien deze korter is dan een kalenderjaar) geldig.

OuderAPP

De opvang aanvragen en het bijhouden van de verbruikte uren kan heel makkelijk via de ouderAPP die je op je smartphone kunt installeren of via de ouderlogin.

Kinderopvangtoeslag

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kun je het aantal uur van de bundel hiervoor gebruiken. Dit is een vast bedrag per maand. Deze manier van flexibele opvang is het meest ideaal met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Aangezien je je bundel zoveel mogelijk afstemt op de opvang die jij nodig hebt kun je deze één keer aanvragen bij mijntoeslagen.nl.

Flexbundel puntsgewijs:
 • Vaste bundel voor flexibele opvang
 • Gegarandeerde opvang, bij minimaal 3 weken vooraf aanvragen
 • Vast bedrag voor kinderopvangtoeslag
 • Kosteloos afmelden tot 2 weken voor datum
 • Mogelijkheid tot lenen uren volgende maand
 • Uren meenemen binnen kalenderjaar of contract

Volledig flexibele opvang: 100% Flexopvang

Bij 100% flexibele opvang ben je heel flexibel. Je betaalt alleen voor de opvangdagen/uren die je afneemt, rekening houdend met reguliere start- en eindtijden.

Voorkeursgroep

Elk kind heeft één á twee voorkeursgroepen en wij proberen het kind zoveel mogelijk in te plannen op zijn of haar voorkeursgroep.

Gegarandeerd plek tegen het volledig flexibel tarief

100% flexibele opvang wordt aangeboden tegen het volledig flexibele tarief. Hierbij heb je garantie op opvang, mits minimaal 3 weken vooraf aangevraagd. Afgenomen uren worden maandelijks afgerekend.

OuderAPP

De opvang aanvragen en het bekijken van de afgenomen of ingeplande uren kan heel makkelijk via de ouderAPP die je op je smartphone kan installeren of via de ouderlogin.

Kinderopvangtoeslag

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kun je het aantal uur opvang schatten. Aangezien het volledig flexibel is het verstandig dit goed bij te houden.

100% flexibele opvang puntsgewijs:
 • Geen minimaal aantal uur per maand, je betaald de afgenomen uren tegen het volledig flexibel tarief
 • Gegarandeerde opvang, bij minimaal 3 weken vooraf aanvragen
 • Kosteloos afmelden tot 2 weken voor datum

Advies op maat

Graag adviseren wij je over welke opvang het beste bij jullie past. Hiervoor kan je bellen met onze Front Office via 072 57 204 05 of je kan een terugbelverzoek indienen rechtsonder aan de pagina.

Incidentele opvang

Een zieke gastouder, opa en oma die op vakantie gaan, een studiedag…het kan eens gebeuren dat je geen gebruik kan maken van jouw vaste opvangadres. Voor deze situaties biedt Villa Kakelbont incidentele opvang.

Peuterspeelgroep

Elke peuter heeft recht op 2 dagdelen peuteropvang per week, ook als je geen kinderopvang nodig hebt.

De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) biedt je kind een goede voorbereiding op de basisschool. Je kan gebruik maken van de peuteropvang bij de Eclips of Langkous.

Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke toeslag bij de peuteropvang

Omdat onze peuteropvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kun je gebruik maken kinderopvangtoeslag. Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:
 • werkt of studeert;
 • een traject volgt om werk te vinden;
 • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit moet ook voor je toeslagpartner gelden.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen, dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op de Gemeentelijke regeling. Onze Front Office legt je hier graag meer over uit.

Alleen opvang in schoolweken

Werk je in het onderwijs of studeer je? Dan heb je wellicht geen opvang nodig in de schoolvakanties. Hiervoor bieden wij een passende oplossing bij het kinderdagverblijf en bij de BSO: Opvang tijdens de schoolweken.

Alleen opvang in vakanties

Heb jij tijdens de schoolweken geen opvang nodig of anders geregeld? En kom je regelmatig in de knoei in de vakanties? Dan hebben wij dé oplossing: Opvang tijdens vakanties. Dit kan zowel bij de BSO als bij het kinderdagverblijf.

Ruilen of een keertje extra

Ruilen is kosteloos mits er plek is en mag onbeperkt worden aangevraagd. Dit kan pas vanaf 2 weken voor de gewenste dag en kan 2 weken voor of na de te ruilen dag worden ingezet. Ruilen dient altijd minimaal 24 uur voor te ruilen dag te worden aangevraagd op een werkdag.

Een dagje extra opvang is ook mogelijk, mits de planning dit toelaat. Heb je dit vaker nodig dan is wellicht flexibele opvang een oplossing.

Een uurtje eerder beginnen met werken of een uurtje langer doorwerken? Geen probleem bij Villa Kakelbont. Dát is één van de vormen van de flexibiliteit van Villa zonder dat wij een apart uurtarief rekenen. Extra uurtjes kunnen tot een dag ervoor of zelfs tot dezelfde dag nog worden aangevraagd. De extra uren (of halfuren) worden dan tegen het reguliere tarief gefactureerd.

Buiten gewone schoolse opvang

Bij de BSO bieden wij alle opvang aan tegen hetzelfde tarief. Je kan dus gerust alleen voorschoolse of alleen naschoolse opvang afnemen.

Daarnaast hebben wij ook geen hogere tarieven voor onze activiteiten zoals bijvoorbeeld Sport & Spel.

Studiedagen van de basisschool

Als de school gesloten is in verband met een studiedag kan je gebruik maken van opvang bij de BSO.

Aangezien elke school zijn eigen rooster heeft en zijn eigen studiedagen is het van belang dat opvang tijdens studiedagen minimaal 14 dagen van tevoren wordt aangevraagd. Wij kunnen dan de opvang garanderen.

Back To Top