skip to Main Content

Informatie

De oudercommissie Villa Kakelbont heeft als doel om in samenwerking met Kinderopvang Villa Kakelbont de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren. Vanuit het medezeggenschaprecht (adviesrechten) van de oudercommissie welke zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

De oudercommissie adviseert Villa Kakelbont gevraagd en ongevraagd over o.a. de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Daarnaast wordt het contact onderhouden met de ouders/verzorgers van de kinderen, Villa Kakelbont en de GGD.

Een uitgebreider overzicht van de taken van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Mocht je interesse hebben in deelname aan de oudercommissie, of je wilt meer informatie, kan er contact worden opgenomen met één van de oudercommissies:

Voor locatie Langkous: OCLangkous@villakakelbont-hhw.nl

Voor locatie Langkous: OCEclips@villakakelbont-hhw.nl

Back To Top