skip to Main Content

Landelijk Register Kinderopvang

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer dient aan de Belastingdienst te worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Website Landelijk Register Kinderopvang

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang staan de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Registratie per vestiging

De inspecteur van de GGD (toezichthouder) controleert minstens één keer per jaar onze opvanglocaties. Hierbij worden de  toetsingskaders uit de Wet Kinderopvang gehanteerd. Alle onderdelen die onder de Wet Kinderopvang vallen worden dan goed bekeken en onderzocht.

Het inspectierapport met de conclusies van de toezichthouder wordt later aan ons uitgereikt. Wij krijgen dan een kans om op de inhoud te reageren voordat deze definitief wordt vastgesteld. Hiernaast staat per locatie een link naar de GGD inspectierapporten.

Kinderdagverblijf

Langkous (Kinderdagverblijf)

Bekijk het LRK rapport

Eclips (Kinderdagverblijf)

Bekijk het LRK rapport

Buitenschoolse opvang (BSO)

Zeerovers (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRK rapport

Eclips (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRK rapport

Back To Top