skip to Main Content

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)

Bij Villa Kakelbont willen we dat elk kind goed op z’n plek zit. Dit doen wij door de kinderen een leerzame en vooral leuke dag te bezorgen bij onder andere onze peuteropvang. Peuteropvang kan worden afgenomen bij onze locaties Eclips en Langkous.

Het doel van de peuteropvang is ontmoeten, spelen en ontwikkelen. Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar worden in een groep opgevangen van maximaal 16 kinderen. Het kind heeft vaste groepsgenootjes waardoor hij/ zij de andere kinderen goed leert kennen. De peuteropvang is een gezellige en speciale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Daarnaast leren de kinderen sociale vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld; speelgoed delen, op je beurt wachten en samenspelen. De pedagogisch medewerkers geven speciale aandacht aan de behoeften en het ontwikkelingsverloop van het individuele kind. De werkwijze op de peuteropvang is zorgvuldig afgestemd op de werkwijze van de basisschool waardoor de overstap naar de basisschool makkelijker zal verlopen.

Ontwikkelingsstimulering (VVE)

Alle onderdelen van de ontwikkeling, en met name de taalontwikkeling, van het kind worden gestimuleerd door ontwikkelingsgerichte activiteiten. Hierbij maken we onder andere gebruik van het VVE programma Uk & Puk.

Op dit moment werken wij wel met het VVE programma alleen is Villa Kakelbont niet gecertificeerd voor VVE.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE programma’s zijn programma’s gericht op het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van kinderen in de peuterleeftijd en worden daartoe ingezet op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. Doel van VVE is om eventuele achterstand op de basisschool te voorkomen en de kinderen een goede start van de schoolcarrière te bieden.

Voor het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van het PRAVOO peuter volg- en hulpsysteem. Dit systeem biedt inzicht in wat we op welk moment van een kind zou mogen verwachten. Het dient als leidraad bij het volgen van de peuter. Daar waar kinderen zich spontaan ontwikkelen, krijgen ze de ruimte. Daar waar kinderen zich niet spontaan ontwikkelen, krijgen ze dit aangeboden. In overleg met de ouders wordt er gekeken naar eventueel te nemen acties. Deze acties kunnen heel divers zijn. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld een bepaalde knutselactiviteit of een spelletje met het kind doen. Ook kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor logopedie worden besproken. Aan het eind van de peuterperiode, als het kind bijna naar de basisschool gaat, wordt er een overdrachtsformulier gemaakt voor de basisschool. Deze wordt met de ouders besproken en met toestemming naar de basisschool verzonden. Zo kan de leerkracht van de basisschool extra aandacht schenken aan de ontwikkelingsgebieden die dat nodig hebben.

Structuur

De ochtend begint bij de binnenkomst van de kinderen. Als de kinderen worden gebracht, mogen zij zelf kiezen waar zij mee gaan spelen. Op de peuteropvang werken de pedagogisch medewerkers volgens een vaste structuur, waarbij allerlei activiteiten plaatsvinden. Sommige onderdelen zijn vast, zoals het kringgesprek en samen eten. Andere onderdelen zijn minder vast, zoals het individueel spel, groepsspel, knutselen, buiten spelen en samen eten.

Met regelmaat houdt de peuteropvang inloopochtenden waarbij de ouders een deel van de peuteropvang meeloopt. Jouw kind kan je alles laten zien wat hij doet bij de peuteropvang, je kan kennismaken met andere ouders en er is tijd voor meer uitleg door de pedagogisch medewerker over waar de kinderen mee bezig zijn.

Openingsdagen en –tijden

De kinderen bezoeken de peuteropvang twee tot vier dagdelen per week. Voor kinderen met een spraak-/taalachterstand is het belangrijk drie tot vier dagdelen af te nemen.

De peuteropvang is alleen geopend op schooldagen. Het is ook mogelijk op peuteropvang af te nemen tijdens schoolvakantieweken.

Inschrijving & plaatsing

Wanneer je jouw kind wilt inschrijven voor de peuteropvang, kan je dit doen door één van de twee linkjes hieronder aan te klikken.

Back To Top