skip to Main Content

Veiligheid en gezondheid

Villa Kakelbont werkt met een beleid Veiligheid en Gezondheid. Iedere locatie heeft een eigen specifieke versie van dit beleidsstuk. Dit beleidsstuk is erop gericht een werkwijze te vinden met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Het thema Veiligheid en Gezondheid staat standaard op de agenda van alle teamvergaderingen. Op deze wijze blijft de inhoud en eventuele risico’s binnen een kindcentrum onder de aandacht van alle medewerkers.

Risico’s te minimaliseren

Wij proberen dagelijks risico’s zoveel mogelijk de minimaliseren. Echter beseffen wij ook dat, zeker als je met kinderen werkt, er altijd risico’s zullen zijn. Dit vinden wij niet erg, zolang de eventuele gevolgen maar klein gehouden kunnen worden. We beschermen de kinderen tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren hen omgaan met kleine risico’s door er met hen over te praten.

Ook vinden wij het belangrijk dat medewerkers leren wanneer er zich een gevaarlijke situatie voordoet. Medewerkers dienen na zo’n situatie een formulier in te vullen die zal worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering. Alle medewerkers kunnen hierdoor leren van de situatie en, indien mogelijk en nodig, op een andere manier handelen. Uiteraard kunnen sommige risico’s niet wachten tot een vergadering en zal dit direct worden opgepakt.

Back To Top